Sách mới

Việt Nam Tranh Đấu Sử - Phạm Văn Sơn

Việt Nam Tranh Đấu Sử
NXB Vũ Hùng Hà Nội 1951
Phạm Văn Sơn
269 TrangNước Việt Nam thân yêu của chúng ta sở dĩ còn tồn tại tới nay cũng vì chúng ta không quên nguồn gốc. Mà quên làm sao được khi chúng ta có một giải non sông gấm vóc chạy dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cảnh trí như tranh vẽ, nguyên liệu thiên nhiên dồi dào, những cánh đồng phì nhiêu bát ngát thừa nuôi sống trên hai chục triệu con người và hứa hẹn rất nhiều về mọi cuộc mở mang rộng lớn cho đời sống của dân tộc!

Về tinh thần, chúng ta có một nền văn hóa cố cựu, nhiều thuần phong mỹ tục, một trật tự xã hội điều hòa và trong bao nhiêu thế hệ, người công dân đã tìm được đầy đủ cái sinh thú giữa gia đình cũng như ngoài quốc gia hùng mạnh.

Những sự trạng tốt đẹp đó là công nghiệp của nghìn đời là một cuộc tranh đấu của tiền nhân liên miên vô tận từ 4.000 năm lập quốc đến giờ.

Chúng ta có thể kiêu hãnh được ông cha để lại một gia tài vô cùng quý giá nhường ấy mà vì vậy cuốn Lịch sử Việt Nam của chúng ta đả được người ngoại quốc chú ý đến rất nhiều.

Chúng tôi cầm bút biên chép riêng những trang sử tranh đấu của nước nhà qua các thời đại không thể không ngược dòng thời gian để lòng rung động với những cái oai hùng của quá khứ, rồi sau đây theo dõi hiện tại và tìm hiểu tương lai trong một phút tự sỉ và tự hào.


Mục lục

- Nước Việt Nam qua các triêu đại
- Chúng ta đã gặp gỡ người Trung Hoa
- Hai bà Jeanne d'Apc của Việt-Nam thượng cồ thời đại
- Đánh Tống, bình chiêm
- Nhà Trần xung đột với Mông Cổ
- Người anh hùng áo vải đất Lam Sơn hay là cuộc đụng chạm bằng binh đao với nhà Minh
- Bình ngô đại cáo
- Sự xung đột cuối cùng giữa Việt Nam và Trung Hoa
- Nguyễn Vương thống nhất nước Nam
- Cuộc nam tiến của Việt Nam
- Việt Nam cận đại. Cuộc đụng chạm với Tây Phương
- Người Pháp bình luận tinh thần tranh đấu của Việt Nam thế nào?
- Bảng ghi từng năm của các cuộc vận động độc lập của Việt Nam từ 1861 đến mùa thu 1945
- Phong trào văn thân Việt Nam
- Hoàng Diệu, tinh thần liêm sỉ của sĩ phu Việt Nam
- Tôn Thất Thuyết và phong trào Cần Vương
- Phong trào Đông du và kỳ ngoại hầu Cường để
- Những vị vua anh hùng của triều Nguyễn
- Mấy nhà cách mạng trứ danh của Việt Nam
- Việt Nam mất độc lập do những hòa ước nào?
- Các đảng cách mạng Việt Nam
- Việt Nam quốc dân Đảng
- Các Đảng phái quốc gia
- Từ Hà Nội đến Đà Lạt và Fontainebleau
- Cựu hoàng Bảo Đại
- Hai văn kiện quan trọng về thỏa hiệp Ellyse'e
- Công điệp (giải thích) của tổng thống cộng hoad Pháp
- Giai đoạn thực hành thỏa hiệp 8-3-49
- Việt Nam gia nhập đại gia đình quốc tế

BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126
Việt Nam Tranh Đấu Sử - Phạm Văn Sơn
Top
Chat với chúng tôi