Sách mới

Tầm Nguyên Từ Điển - Lê Văn Hòe & Bửu Kế

Tầm Nguyên Từ Điển
NXB Quốc Học Thư Xã 1942
Lê Văn Hòe
383 Trang


Vả chàng, nếu quả như lời nhà cồ-học Maspẻro, tiếng Nam mượn quá nửa phần ở chữ Hán, thi kê-cứu căn-ngugên những tiễng Việt-Hán và các điền-cố thướng dùng trong văn-chương quốc-văn, được nhiều chừng nào càng hag chừng nấg ; đó lá phận-sự chung của những nhà căm bút biết lo tới lương-lai quốc-học và quốc-ván Việt-Nam.

Chúng tôi chỉ biết làm phận-sự, chẳng quan-tám đến những lời càu-toồn trách-bị níu có, sau này. Vì khỏi phải nói, thi độc-giả cũng biết rồng bộ từ-đihi này, dù là kết-quả của măy nám trời tìm-tỏi nghiền-cứu, cùng chưa the nào hoàn-toàn và đằy-dủ được : Nó chi ĩr trong phộm-vi sự hiều-biết và giới-hạn cuộc kê-cứu của một người.


Tầm Nguyên Từ Điển
NXB Khai Trí 1968
Bửu Kế
660 Trang

Biên soạn cuốn Từ Điển Từ Ngữ Tầm Nguyên này, tác giả tự ví mình như một ngư ông, lúc thả lưới xuống, mong kéo lên tất cả cá trong hồ Văn học cổ. Trong cuốn từ điển này, tác giả không đả động đến những tác phẩm hiện đại, chịu ảnh hưởng của nền Tây học, mà chỉ kê cứu những tác phẩm đã ra đời từ hồi còn Hán học mà thôi.


Từ Điển Từ Ngữ Tầm Nguyên nghĩa là mỗi chữ, mỗi điển tích, tác giả đều tìm đến tận gốc, lấy thi văn cổ mà dẫn chứng để độc giả hiểu một cách tường tận và thấu đáo hơn.

BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126
Tầm Nguyên Từ Điển - Lê Văn Hòe & Bửu Kế
Top
Chat với chúng tôi