Sách mới

Việt Nam Ca Trù Biên Khảo - Đỗ Bằng Đoàn & Đỗ Trọng Huề

Việt Nam Ca Trù Biên Khảo 
Tác giả: Đỗ Bằng Đoàn & Đỗ Trọng Huề
NXB Văn Hóa 1962
666 Trang

Hát nói không phải là tất cả ca trù Việt Nam, cũng như khuôn mặt không phải là tất cả con người. Hát nói chỉ là một thể ca trù được các tao nhân mặc khách ưa chuộng nhất, vì thế đã lưu lại những áng văn chương bất hủ. Bên cạnh hát nói, ca trù còn hơn 40 thể khác... 

Ngày nay, chính trong những người hay đi hát, mấy người đã biết khắp các thể. Thông thường như "bồng mạc", "sa mạc", cô đầu vẫn hát, nhưng nhiều khi không hiểu ý nghĩa những danh từ này. Giới chuyên môn còn thế, nói chi đến những người không ở trong nghề. 

Chủ ý chúng tôi viết cuốn sách này không phải để dạy nghề múa hát, mà cốt ghi chép lấy một cái tinh túy cổ bằng cách khảo cứu về nguồn gốc ca trù Việt Nam và sưu tầm các thể ca trù. Tuy chỉ là một trò giải trí, một lối chơi tao nhã của tiền nhân, nhưng nếu không ghi chép lấy e người sau không biết tới nữa. Cũng như lối thả thơ hay đánh đầu hồ là những lối chơi thuần túy Việt Nam, tao nhã vô cùng, thế mà đến nay ít người còn nhớ. Vẫn biết những lối chơi ấy nay đã lỗi thời, nhưng chúng ta là người Việt, tưởng cũng nên biết những phong tục và tập quán Việt Nam. Huống chi ca trù không phải chỉ là một trò giải trí, nó còn liên quan đến văn chương lễ nhạc, bực thức giả há lại không lưu ý đến?

Cuốn sách là một bộ sưu tầm, khảo cứu về ca trù của tác giả, được chia làm hai phần. Phần 1 gồm 2 chương: 1/ Ca trù lược khảo, 2/ Những truyện ả đào lưu danh sử sách và các vị tiền bối hay nghe hát; Phần 2 gồm 2 chương: 1/ Ca trù hợp tuyển, 2/ Tiểu truyện tác giả.


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126
Việt Nam Ca Trù Biên Khảo - Đỗ Bằng Đoàn & Đỗ Trọng Huề
Top
Chat với chúng tôi