Sách mới

Thông Thiên Học Việt Nam - Tủ Sách Của Bạn

Giáo lý Thông Thiên Học không phải là một học thuyết do một triết gia hay một vị giáo chủ nào phát minh ra. Thông Thiên Học là cái kho Minh Triết thiêng liêng gồm bao nhiêu chân lý diệu huyền về Vũ Trụ nhân sinh, được sưu tầm góp nhặt lần lần trải qua các thời đại.

Cái kho Minh Triết đó vốn quý báu vô cùng. Nó giúp cho ta hiểu mình, hiểu người và vũ trụ cùng Thần Minh. Sự hiểu biết thâm diệu đó sẽ làm cho ta thay đổi hoàn toàn quan niệm về cuộc đời, vì ta sẽ thấy đâu là chơn tướng của con người và vạn vật; đâu là giá trị của đời người; đâu là hạnh phúc tuyệt đối. Muốn đạt được sự hiểu biết thâm sâu và sở đắc được cái thượng đẳng Minh Triết đó, ta cần phải học hỏi, tu luyện nhiều năm, có khi phải đến nhiều kiếp, tùy theo sự cố gắng và bền trí của mỗi người.

Và đây là trọn bộ tài liệu quý báu được chúng tôi sưu tầm, cố gắng lưu giữ trong một thời gian dài, hòng để hôm nay phục vụ quý vị.

Chỉ có duy nhất một bộ đầy đủ nhất! Xem FULL

MUA SÁCH GIẤY


Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Fanpage: https://www.fb.com/tusachcuabanfanpage
ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126
Thông Thiên Học Việt Nam - Tủ Sách Của Bạn
Top
Chat với chúng tôi