Sách mới

Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng - Phó Thanh Chủ

Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng
NXB Sài Gòn 1973
Tác giả: Phó Thanh Chủ
Dịch: Lê Đức Thiếp
438 TrangNam Khoa Nữ Khoa Trị Bệnh Nam Nữ Bá Chứng y lý rất cao minh, bệnh luận tinh tường, dược phương xác thực, tất cả phép chẩn trị đều áp dụng đạo lí âm dương ngũ hành mà đối chứng lập phương rất tinh kỹ và kì diệu. Đây là quyển sách quý giá thiết ư thực dụng.
Phó Thanh Chủ trứ tác hai quyển sách thuốc:
Quyển Nam Khoa trị bệnh đàn ông và trẻ em.
Quyển Nữ Khoa trị bệnh đàn bà con gái.....Download Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng - Phó Thanh Chủ.PDF

Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng - Phó Thanh Chủ
Top
Chat với chúng tôi