Sách mới

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận - Nguyễn Lang (Trọn bộ 3 tập)

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN
Tác giả: Nguyễn Lang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội
NXB Văn Học 2014
Số trang 1228Tập I bộ sách Việt Nam Phật giáo sử luận của Gs. Nguyễn Lang (thiền sư Thích Nhất hạnh) xuất bản lần đầu ở Sài Gòn năm 1973, Nxb Lá Bối in. Đến năm 1978, tập II được công bố tiếp ở Paris, vẫn dưới danh nghĩa nhà xuất bản cũ. Nhà xuất bản Văn Học đã tái bản lần thứ nhất tập I và tập II vào năm 1992, và đến năm 1994 thì in lại cả hai tập trên cùng một lần với tập III

Trước Gs. Nguyễn Lang khá lâu, những tên tuổi lớn như Trần Văn Giáp, Thích Mật Thể đã cho ra đời những công trình quan trọng như Le Bouddhisme en Annam des origines au XIIè siècle và Việt Nam Phật giáo sử lược (Nxb, Tân Việt, Hà Nội, 1943). Và trước đó nữa đã có những bộ thiền phả nổi tiếng như: Thiền Uyển Tập Anh, Tam tổ thực lục, Thánh Ðăng lục, Thiền uyển kế đăng lục, Ðại Nam thiền uyển truyền đăng lục…

Việt Nam Phật giáo sử luận là công trình cơ bản nghiên cứu về lịch sử Việt Nam từ khởi nguyên đến hiện đại, với tinh thần tôn trọng sự thật, có thái độ tri âm, tri kỷ của người biết kế thừa. Tác giả có cái nhìn thâu tóm khá rành mạch và chuẩn xác, biết kết hợp giữa cách viết sử và bình luận lịch sử; giữa xây dựng các mốc biên niên sử truyền giáo (bao gồm thế thứ các tông phái) và lần tìm ra sợi dây thống nhất bên trong kết nối các mốc biên niên sử ấy lại, qua đó tạo thành dáng nét riêng, là linh hồn, bản sắc của Phật giáo Việt Nam; giữa nghiên cứu tiểu sử các nhà tu hành và đi sâu tìm hiểu tính cách con người, tư tưởng, thơ ca của họ... “Bộ sách của Gs. Nguyễn Lang đáp ứng được nhu cầu khám phá cặn kẽ về Phật giáo Việt Nam - một thực thể tinh thần đã tồn tại hàng nghìn năm, không phải với tư cách một tôn giáo ngoại nhập, mà đã được bản địa hóa từ rất lâu, và vẫn được thường xuyên bản địa hóa, để trở thành một phần tâm linh dân tộc; không phải chỉ là một tôn giáo đơn thuần mà cao hơn hẳn thế, còn là một thành tố trọng yếu của văn hóa, tư tưởng; và không phải là một thành tố rời rạc, phiến đoạn, mà luôn luôn hiện diện như một hệ thống có sức vận động và phát triển tự thân trong suốt tiến trình lịch sử…” – Nguyễn Huệ Chi

Có thể nói Gs. Nguyễn Lang là người đầu tiên đã sử dụng những tư liệu Phật giáo để vạch lại con đường truyền bá của Phật giáo vào Việt Nam, phân tích những khác biệt giữa các thiền phái và tìm ra nét độc đáo của Phật giáo Việt Nam trong sự dấn thân vào sứ mệnh giải phóng dân tộc. Lần đầu tiên một tác giả tìm hiểu lịch sử không phải chỉ qua những sách sử Trung Quốc hay Việt Nam bằng Hán-Nôm (như các nhà nghiên cứu xưa), mà tìm nguồn tài liệu trong kinh điển Phật giáo. Sách tuy viết đã lâu, nhưng mang tính mở đường cho thể loại nghiên cứu.
MỤC LỤCTẬP I

CÙNG BẠN ĐỌC

LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG I

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU

Ba trung tâm Phật giáo đời Hán

Nguồn gốc trung tâm Luy Lâu

Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn các trung tâm Lạc Dương và Bành Thành

Trung tâm Lạc Dương

Trung tâm Lạc Dương được thành lập do từ trung tâm Bành Thành

Nguồn gốc trung tâm Bành Thành

CHƯƠNG II

HAI THẾ KỶ ĐẦU

Đạo Phật Giao Châu trong thế kỷ đầu Tây Lịch

Lý hoặc Luận của Mâu Tử

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Học thuật Giao Chỉ

Những quan niệm căn bản về giáo lý

Phá mặc cảm tự tôn về “Trung Quốc”

Lão tử thành Phật ở đất Hồ

CHƯƠNG III

KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN HỌC VIỆT NAM

Khương Tăng Hội

Tư tưỡng Thiền của Tăng Hội

Chi Cương Lương Tiếp

Đạt Ma Đề Bà và Huệ Thắng

Vai trò quan trọng của Tăng Hội tại Kiến Nghiệp

Bài tựa kinh An Ban Thủ Ý

CHƯƠNG IV

SÁCH THIỀN UYỂN TẬP ANH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC VỀ ĐẠO PHẬT VIỆTNAMĐỜI ĐƯỜNG

Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục

Về tác giả Thiền Uyển Tập Anh

Một số các tăng sĩ không được Thiền Uyển Tập Anh nhắc tới

CHƯƠNG V

THIÈN PHÁI TỲ NA ĐA LƯU CHI

Hành trang và truyền thừa

Bối cảnh tư tưởng của Tỳ Na Đa Lưu Chi

Siêu việt ngôn ngữ văn tự

Yếu tố Mật giáo

Sấm vì học, phong thủy học và ý thức độc lập quốc gia

Tóm lược những đặc tính của Thiền phái Tỳ Na Đa Lưu Chi

CHƯƠNG VI

THIỀN PHÁI VÔ NGÔN THÔNG

Vô Ngôn Thông và truyền thừa

Bối cảnh thiền học Vô Ngôn Thông

Truyền thuyết Nam Tông về lịch sử Thiền

Đốn ngộ và tâm địa

Nguyên tắc vô đắc

Sự sử dụng thoại đầu

Thiền ngữ và hình ảnh thi ca

ảnh hưởng Mật giáo

Ảnh hưởng Tịnh độ giáo

Tóm lược những đặc tính của Thiền phái Vô Ngôn Thông

CHƯƠNG VII

THIỀN PHÁI THẢO ĐƯỜNG

Nguồn gốc Thảo Đường

Ảnh hưởng của phái thảo đường

CHƯƠNG VIII

TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI LÝ (1010-1225)

Chân đứng

Đạo Phật và chính trị

Đạo Phật và văn hóa

Đạo Phật và mỹ thuật

Đạo Phật và phong hóa

Tăng sĩ, tự viện và kinh điển

Vấn đề mê tín

CHƯƠNG IX

NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN THIỀN PHÁI YÊN TỬ

Nền Phật giáo thống nhất

Thiền sư Thường Chiếu

Sự quan trọng của tâm học

Đối tượng chứng đắc

Tùy tục

Vị tổ khai sơn phái Yên Tử: Hiện Quang thiền sư

Trúc Lâm quốc sư

Đại Đăng quốc sư

Tiêu Diêu quốc sư

CHƯƠNG X

TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277)

Tuổi trẻ và chí nguyện học đạo

Học hỏi, tu tập và sáng tác

Khóa Hư Lục

Thánh Đăng Lục

Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh

Nhu yếu tỉnh thức

Nhu yếu tinh chuyên

Tư tưởng thiền học

Thoại đầu Thiền

Ảnh hưởng Thiền phái Lâm Tế

Bốn mươi ba bài tụng cổ

CHƯƠNG XI

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

Diện mục Tuệ Trung

Hòa quang đồng trần

Đập vỡ thái độ bám víu vào khái niệm

Đập phá quan niệm lưỡng nguyên

Phá vở những vấn đề giả tạo

Diệu khúc bản lai tu cử xướng

CHƯƠNG XII

TRẦN NHÂN TÔNG VÀ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

Một ông vua xuất gia

Ý nguyện xây dựng một nền hòa bình Chiêm-Việt lâu dài

Xây dựng một giáo hội mới

Tư tưởng Thiền học

Những ngày cuối

CHƯƠNG XIII

THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284-1330)

Cuộc đời tu học của Pháp Loa

Đại tạng kinh triều Trần

Những tác phẩm của Pháp Loa

Phát triển giáo hội

Yếu tố Mật giáo trở thành quan trọng

Anh Tông và Pháp Loa

Tư tưởng Thiền học của Pháp Loa

CHƯƠNG XIV

THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (1254-1334)

Về sách Tổ Gia Thực Lục

Cuộc đời của Huyền Quang

Câu chuyện Thị Bích

Những năm cuối của Huyền Quang

Huyền Quang và Pháp Loa

Nhà thi sĩ

Tư tưởng của Huyền Quang

Văn Nôm của Huyền Quang

Thời hưng thịnh chấm dứt

CHƯƠNG XV

NHỮNG GƯƠNG MẶT PHẬT TỬ KHÁC TRONG ĐỜI TRẦN

Trí Viễn thiền sư

Thuần Nhất pháp sư

Tăng Điền đại sư

Bão Phác quốc sư

Tông Cảnh quốc sư

Pháp Cổ thiền sư

Huệ Nghiêm thiền sư

Bảo Sát thiền sư

Viên thiền sư

Trí Thông thiền sư

Vô Sơn Ông

Minh Đức chân nhân

Đức Sơn thiền sư

Vương Như Pháp

Trần Thánh Tông

Trần Minh Tông

Bích Phong trưởng lão

Sa Môn Thu Tử

Lãm Sơn quốc sư

Thạch Đầu và Mật tạng

Tuyên Chân công chúa và Lệ Bảo công chúa

Những vị đệ tử

Truyền thống Yên Tử

CHƯƠNG XVI

TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN

Chủ lực của văn hóa đời Trần

Những vị tăng sĩ ngoại quốc có mặt trong đời Trần

Các khuynh hướng tư tưởng trong Phật giáo đời Trần

Tổ chức giáo hội

Vai trò văn hóa và chính trị của Phật giáo đời Trần

CÁC PHỤ BẢN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hán văn

Nhật văn

Pháp và Anh văn

Quốc văn

Tạp chí Quốc văn

MỤC LỤC

TẬP IICHƯƠNG XVII

SINH HOẠT CỦA TĂNG ĐỒ VÀ CƯ SĨ

Tăng sĩ, tự viện , và sinh hoạt kinh tế

Sinh hoạt trong tự viện

Giới pháp

An cư kiết hạ

Tọa thiền, du phương, ứng phú

Sinh hoạt của giới tại giaCHƯƠNG XVIII

ĐẠO PHẬT TRONG THỜI NHO HỌC ĐỘC TÔN

Sự suy yếu của đạo Phật về phương diện lãnh đạo trí thức

Thịnh quá hóa suy

Chiến tranh Chiêm Việt

Tinh thần độc tôn thay thế tinh thần dung hợp

Cái học khoa mục

Sự biến dạng của Mật giáo

Thói quen ỷ lại vào vua chúa

Lương Thế Vinh

Thiền Môn khoa giáo

Nam Tông Tự pháp đồ

Thập giới cô hồn Quốc ngữ văn

Chân Nghiêm và sách Thánh Đăng lụcCHƯƠNG XIX

SỨC SÁNG TẠO CỦA GIỚI PHẬT TỬ ĐẠI CHÚNG

Tín ngưỡng của đại chúng

Văn học kể hạnh và sự thờ tự thánh tăng

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Nam Hải

Tính cách dân tộc của Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Nam HảiCHƯƠNG XX

SỰ PHỤC HƯNG CỦA MÔN PHÁI TRÚC LÂM

Nguyên do của sự phục hưng

Thiền sư Chuyết Chuyết

Thiền sư Minh Hành

Chân Nguyên, người có công phục hưng môn phái Trúc Lâm

Tư tưởng thiền của Chân Nguyên

Những vị đệ tử xuất sắc của Chân Nguyên

Công tác trùng san những tác phẩm Phật học Lý TrầnCHƯƠNG XXI

THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI

Từ thiền tĩnh viện đến đạo tràng nguyệt đường

Con người của Hương Hải

Tư tưởng thiền của Hương Hải

Thơ nôm của Hương HảiCHƯƠNG XXII

THIỀN PHÁI LÂM TẾ VÀ PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

Các thiền sư từ Trung Hoa sang hoằng hóa

Môn phái Liễu Quán

Dấu chân hoằng hóa tại các vùng đất mớiCHƯƠNG XXIII

THIỀN PHÁI TÀO ĐỘNG TỚI NƯỚC VIỆT

Chủ trương của Tào Động

Tào Động ở đàng ngoài

Thạch Liêm và Tào Động ở Đàng Trong

Con người của Thạch Liêm

Tư tưởng thiền của Thạch Liêm

Hưng Long Nguyễn Phúc Chu

Thiều Dương HầuCHƯƠNG XXIV

LÝ HỌC VÀ PHẬT GIÁO

Thái cực và vô cực, lý và khí

Thái độ tăng sĩ trước sự kích bác của nho gia

Lê Quý Đôn khuyên nho gia nên có thái độ cởi mở

Đại Chân viên giác thanh

Một tổng hợp Nho Phật độc đáo

Một số chủ đề khác của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh

Quan niệm thiền của Hải Lượng và các bạn

Con người của Hải Lượng

Phan Huy Ích và Phan Huy Chú

Nguyễn Công Trứ

Nguyễn DuCHƯƠNG XXV

CÁC DANH TĂNG ĐỜI NGUYỄN

Thiền sư Mật Hoằng

Thiền sư Phổ Tịnh

Thiền sư Thanh Đàm

Thiền sư Thanh Nguyên

Thiền sư An Thiền

Thiền sư Nhất Định

Thiền sư Diệu Giác

Thiền sư Tịch Truyền

Thiền sư Chiếu Khoan

Thiền sư Phúc Điền

Thiền sư Phổ Tịnh

Thiền sư Thông Vinh

Thiền sư Liễu Thông

Thiền sư Viên Quang

Thiền sư Đạo Thông

Thiền sư Giác Ngộ

Thiền sư Cương Kỷ

Thiền sư Chí Thành

Thiền sư Diệu Nghiêm

Thiền sư Viên Ngộ

Thiền sư Phước An

Thiền sư Liễu Triệt

Thiền sư Huyền Khê

CÁC PHỤ BẢN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hán văn

Nhật văn

Pháp và Anh văn

Tạp chí Quốc văn

BẢNG TÊNMỤC LỤC

TẬP IIILỜI NHÀ XUẤT BẢN

CHƯƠNG XXVI

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

TỪ 1930 ĐẾN 1945

Bối cảnh chính trị và văn hóa

Hai nhà chí sĩ họ Phan

Nhu yếu duy tân

Vài nét sơ lược về cuộc vận động chấn hưng

Những động cơ của cuộc chấn hưng

Các hội Phật giáo thực hiện được những gì trong thời gian 1930-1945

CHƯƠNG XXVII

THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG Ở NAM KỲ

Hội nam kỳ nghiên cứu Phật học

Các thiền sư Bích Liên và Liên Tôn

Hội Lưỡng Xuyên Phật học

Thiền sư Pháp Hải và thiền sư Chí Thành

Hội Phật học kiêm tế và tạp chí Tiến hóa

Thiền sư Trí Thiền

Thiền sư Thiện Chiếu

Tạp chí Pháp Âm và hội Tịnh Độ Cư Sĩ

Phật Học Tùng Thư

CHƯƠNG XXVIII

HỘI AN NAM PHẬT HỌC Ở TRUNG KỲ

Thiền sư Giác Tiên

Cư sĩ Tâm Minh

Chỉnh lý tăng chế và đạo tạo tăng tài

Thiền sư Mật Khế

Khởi nguyên của phong trào thanh thiếu niên phật tử

Con người và tư tưởng của Tâm Minh

Các cao tăng làm rường cột cho phong trào chấn hưng

Thiền sư Tâm Tịnh

Thiền sư Huệ Pháp

Những trung tâm chấn hưng

Vi sư Diên Trường

CHƯƠNG XXIX

CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG Ở BẮC KỲ

Bắc kỳ Phật giáo hội

Thiền sư Thanh Thanh

Chương trình Phật học

Nguyễn Trọng Thuật và chủ trương “nhân gian Phật giáo”

Cư sĩ Thiều Chữu

Công tác duy trì và phổ biến nền văn học Phât giáo cổ điển

Lệ Thần Trần Trọng Kim

Ưu Thiên Bùi Kỷ

Tăng sĩ và công tác xã hội

Sơn môn Linh Quang và tạp chí Tiếng Chương Sớm

Thiền sư Thanh Tường

Truyền thừa Tào Động theo bia chùa Hồng Phúc

CHƯƠNG XXX

SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Phật tử tham dự cách mạng

Thiền sư Mật Thế

Thanh niên tăng và cách mạng

Phât tử kêu gọi một tinh thần cởi mở và dung hợp

Tăng sĩ và thanh niên phật tử hy sinh

CHƯƠNG XXXI

XÂY DỰNG LẠI CÁC CƠ SỞ HÀNH ĐẠO

Khuynh hướng thân kháng chiến của các tổ chức Phât giáo

Đạo Phật xoa dịu đau thương

Phật tử đi tìm một con đường mới

CHƯƠNG XXXII

CHÙA ẤN QUANG VÀ CHÙA XÁ LƠI

Phật học đường Nam Việt

Giáo hội tăng già Nam Việt

Thiền sư Thiện Hòa

Thiền sư Hành Trụ

Phật học đường Huệ Nghiêm

Các ni viện miền Nam

Cư sĩ Chánh Trí và hội Phật học Nam Việt

Lễ cung nghênh xá lợi Phật tổ

Tư tưởng Phật học của Chánh Trí

CHƯƠNG XXXIII

CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT

Chùa Linh Quang và sơn môn tăng già ở Trung Việt

Thiền sư Mật Nguyện

Cư sĩ Chơn An

Giới tăng sĩ đứng ra đảm nhiệm guồng máy lãnh đạo

Phật học đường Báo Quốc

Các trường tư thục Bồ Đề

Tổ chức gia đình Phật tử

Các cơ sở tăng học

Ni sư Diệu Hương và ni viện Diệu Đức

Những tạp chí Phật học

Thiền sư Đôn Hậu

CHƯƠNG XXXIV

CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT

Hội tăng ni chỉnh lý Bắc Việt

Tổng hội Phật giáo Việt Nam và giáo hội tăng già toàn quốc

Thiền sư Tuệ Tạng

Hội Phật tử Việt Nam

Thiền sư Tố Liên

Thiền sư Trí Độ

Thiền sư Trí Hải

Các ni viện miền Bắc

Ni sư Đàm Soạn

CHƯƠNG XXXV

CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT

Tổng hội Phật giáo

Vận động thống nhất thực sự

Xây dựng một nền Phật giáo dân tộc

Con đường bất bạo động đi tới hòa bình, độc lập và thống nhất

Thiền sư Huệ Quang

Thiền sư Khánh Anh

Phật sự từ 1956 đến 1960

CHƯƠNG XXXVI

THẾ ĐỨNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thái độ bất hợp tác của Phật giáo và đạo dụ số 10

Ông Ngô Đình Diệm chấp chính

Con đường đôc lập với các thế lực chính trị tranh chấp

CHƯƠNG XXXVII

NHỮNG NGUYÊN DO ĐƯA TỚI CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG

CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM

Một cuộc vận động được toàn dân ủng hộ

Về chế độ Ngô Đình Diệm

Phật giáo bị chèn ép

CHƯƠNG XXXVIII

CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM

Phật học và Phật giáo

Bảo vệ lá cớ năm sắc

Vụ tàn sát trước đài phát thanh Húe

Hoạch định đường hướng và phương phápvận động

ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo

Phát khởi cuộc vận động

Chiến thuật của chánh quyền

ủy ban liên bộ

Ngọn lửa Thích Quảng Đức

Thông cáo chung

Thông cáo chung không được thực thi

CHƯƠNG XXXIX

PHẬT TỬ ĐÒI THỰC THI THÔNG CÁO CHUNG

Cuộc tuyệt thực tại chùa Xá Lợi

Biểu tình diễn hành

Tăng ni bị giam giữ

Dư luận quốc tế chấn động

Hệ thống thông tin của ủy ban liên phái

Những thủ đoạn của chính quyền

Ngọn lửa Nguyên Hương

Kế hoạch “nước lũ”

Ngọn lửa Thanh Tuệ

Ngọn lửa Diệu Quang

Lệnh tổng đình công tại Huế

Ngọn lửa Tiêu Diêu

Giáo chức đại học từ chức

Lễ cầu siêu tại chùa Xá Lợi

Đòn ác liệt cuối của chính quyền

CHƯƠNG XXXX

CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM SỤP ĐỔ

Sinh viên và học sinh đứng dậy

Phật giáo thuần túy

Ngọn lửa Quảng Hương

Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc tới Sài Gòn

Ngọn lửa Thiện Mỹ

Cuộc đảo chính ngày 1.11.1963

Vai trò của những cấp chỉ huy trẻ trong quân đội

Các tướng lãnh ngờ vực Hoa Kỳ

Tiến trình của cuộc đảo chính

Chiếc hầm bí mật dưới dinh Gia Long

Số phận không may của tổng thống và ông cố vấn

Niềm vui của quần chúng sau ngày đảo chính

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập

CÁC PHỤ BẢN

TÀI LIỆU THAM KHẢOXem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận - Nguyễn Lang (Trọn bộ 3 tập)
Top
Chat với chúng tôi