Sách mới

Đại Điển Tích Văn Hóa Thần Bí Trung Hoa - Trọn Bộ 6 Cuốn

Đại Điển Tích Văn Hóa Thần Bí Trung Hoa (Trọn bộ 6 cuốn)
NXB Văn Hóa Thông Tin
Download

Văn hóa Trung Hoa không chỉ nổi tiếng vì lâu đời, phong phú, mà còn được người Trung Quốc và nước ngoài ngưỡng mộ vì tính chất thần bí sâu đậm của nó. Nói thần bí, có nghĩa là thần kỳ và bí ẩn. Tất cả những nền văn hóa mang mầu sắc thần bí, đều có thể gọi là Văn hóa thần bí.


Trong lâu đài văn hóa, không có một nền văn hóa nào khiến người ta say mê, đớp lấy hồn vía, lôi kéo người ta đi sâu tìm hiểu, khiến người ta ngạc nhiên thán phục như Văn hóa thần bí.


Văn hóa thần bí là một kho biến ảo thần kỳ, người theo nghiệp học nhìn thấy ở đây ánh hào quang của trí tuệ; người cầm quyền qua đây mà tổng kết những quyền mưu gìn giữ chính quyền; người kinh doanh lấy từ đây vô vàn của cải; kẻ mông muội thì xin ở đây sợi dây để tự trói mình...


Trong vài năm gần đây, nhất là từ khi chúng ta bước vào thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, một số hiện tượng mê tín dị đoan, có một thời tạm lắng xuống, nay lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Đâu đó, những cuốn sách in trái phép như: Tử vi, Tướng số, Lịch vạn sự, Xem tướng tay tướng mặt,... được lén lút bày bán.


Kinh nghiệm cho thấy, để chốt lại có hiệu quả những tàn tích của văn hóa lạc hậu, cần phải xây dựng một nền văn hóa văn minh, khoa học và tiến bộ. Với mục đích trên, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin cho ra mắt bạn đọc bộ sách Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa. Trong bộ sách này, các tác giả - những học giả lớn của Trung Quốc đương đại - đã trình bày một cách có hệ thống những nghiên cứu công phu về những hiện tượng văn hóa mang tính chất thần bí sâu đậm.


Bằng việc vận dụng các quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, với thái độ khách quan khoa học, các tác giả đã chỉ ra những yếu tố hợp lý cấn kế thừa trong số các kinh nghiệm và tri thức của người xưa để lại trong các thuật Phong thủy, Trạch cát, Quyền mưu, Chiêm tinh, Chiêm mộng,... đồng thời cũng chỉ ra các điểm vô lý mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa học trong các thuật đó.


Quyển I:

Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa
Bí Ẩn Của Bát Quái
NXB Văn Hóa Thông Tin 2005
Vương Ngọc Đức
942 Trang

Tri thức cơ bản về bát quái.
Quan niệm tư tưởng.
Nguồn gốc văn hóa của bát quái.
Phụ lục: Chu dịch nhân sinh quyết sách chỉ nam.


Download Bí Ẩn Của Bát Quái (NXB Văn Hóa Thông Tin 2005) - Vương Ngọc Đức, 942 Trang. PDF 1
Download Bí Ẩn Của Bát Quái (NXB Văn Hóa Thông Tin 2005) - Vương Ngọc Đức, 942 Trang. PDF 2

Download Bí Ẩn Của Bát Quái (NXB Văn Hóa Thông Tin 2005) - Vương Ngọc Đức, 942 Trang. PDF 3
Download Bí Ẩn Của Bát Quái (NXB Văn Hóa Thông Tin 2005) - Vương Ngọc Đức, 942 Trang. PDF 4


Quyển II: 
Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa
Bí Ẩn Của Tướng Thuật
NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
Diêu Vĩ Quân
401 Trang


Xem tướng mặt, tướng tay, tướng xương, cốt tướng, tướng nốt ruồi, tướng hình thân, tướng khí sắc

Lịch sử tướng thuật. Cách xem tướng mặt, tướng tay, tướng xương, cốt tướng, tướng nốt ruồi, tướng hình thân, tướng khí sắc.


Văn hóa thần bí là một kho biến ảo thần kỳ, người theo nghiệp học nhìn thấy ở đây ánh hào quang của trí tuệ, người cầm quyền qua đây mà tổng kết những quyền mưu gìn giữ chính quyền, người kinh doanh lấy từ đây vô vàn của cải, kẻ mông muội thì xin ở đây sợi dây để tự trói mình.

Bằng việc vận dụng các quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, với thái độ khách quan khoa học, các tác giả đã chỉ ra những nhân tố hợp lý cần kế thừa trong các kinh nghiệm và tri thức của người xưa để lại trong "Bí ẩn của tướng thuật" đồng thời cũng chỉ ra các điểm mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa học trong các thuật đó. Và trình bày một cách có hệ thống những nghiên cứu công phu về những hiện tượng văn hóa mang tính chất thần bí sâu đậm.


Download Bí Ẩn Của Tướng Thuật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Diêu Vĩ Quân, 401 Trang.PDF 1

Download Bí Ẩn Của Tướng Thuật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Diêu Vĩ Quân, 401 Trang.PDF 2

Download Bí Ẩn Của Tướng Thuật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Diêu Vĩ Quân, 401 Trang.PDF 3 Quyển III:  

Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa
Bí Ẩn Của Chiêm Mộng & Vu Thuật
Diêu Vĩnh Quân, Diêu Chu Huy
NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
633 TrangCội nguồn của thuật đoán mộng.
Quan hệ giữa các loại hình chiêm, bói, đoán mộng.
Cách đoán mộng.
Những chủng loại cầu hồn, gọi hồn nhập xác.
Cô đồng.
Thủ pháp của ma thuật sư.
Nguồn gốc, sự hình thành, sự lan rộng của tục cầu hồn.


Download Bí Ẩn Của Chiêm Mộng Và Vu Thuật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Diêu Vĩnh Quân, 633 Trang. PDF 1
Download Bí Ẩn Của Chiêm Mộng Và Vu Thuật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Diêu Vĩnh Quân, 633 Trang. PDF 2
Download Bí Ẩn Của Chiêm Mộng Và Vu Thuật (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Diêu Vĩnh Quân, 633 Trang. PDF 3Quyển IV: 
Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa - Quyền Mưu Thần Bí
NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
Triệu Quốc Hoa, Lưu Kiến Quốc
428 Trang


Quyền mưu là ? Đại tiểu, viễn cận, minh ám, thật giả, mạnh yếu, hư thực, tiến lùi, cương nhu, thẳng cong, thuận nghịch. 


Download Quyền Mưu Thần Bí (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Triệu Quốc Hoa, 428 Trang.PDF 1

Download Quyền Mưu Thần Bí (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Triệu Quốc Hoa, 428 Trang.PDF 2

Download Quyền Mưu Thần Bí (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Triệu Quốc Hoa, 428 Trang.PDF 3 

Quyển V: 
Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa - Trạch Cát Thần Bí
NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
Lưu Đạo Siêu, Chu Vĩnh Ích
467 Trang


Nguồn gốc, quá Trình phát triển, Lý thuyết trạch cát.
Bí mật của Hoàng lịch trạch cát.
Phương pháp chọn ngày. Ngày Hoàng đạo Download Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa-Trạch Cát Thần Bí - Chu Vĩnh Ích, 467 Trang. PDF 1


Download Đại Điển Tích Văn Hóa Trung Hoa-Trạch Cát Thần Bí - Chu Vĩnh Ích, 467 Trang. PDF 2

Quyển VI:  
Đại Điện Tích Văn Hóa Trung Hoa
Bí Ẩn Của Phong Thủy
NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
Vương Ngọc Đức
594 Trang


Nguồn gốc, lưu hành, tác giả, tác phẩm, tư liệu.
Dương trạch (nhà ở).
Âm trạch (mồ mả).
Phương pháp xem đất.
Phê phán thuật xem đất
 

Phong thủy là tôn giáo hay mê tín? Tôn giáo và mê tín giống nhau và khác nhau ở chỗ nào và có quan hệ gì với Phong thủy? Cuốn sách này trình bày tất cả các nội dung liên quan đến phong thủy qua các chương: Nguồn gốc thuật phong thủy, Lưu hành,Những nhân vật có tên tuổi về phong thủy, Văn bản - tư liệu, Kiến thức thông thường, Nhà ở, Mồ mả, Phương pháp thiên, Nói chuyện trên trời dưới biển, Phê phán thiên.


Download Bí Ẩn Của Phong Thủy (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Vương Ngọc Đức, 594 Trang.PDF 1
Download Bí Ẩn Của Phong Thủy (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Vương Ngọc Đức, 594 Trang.PDF 2


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏnig, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Giá: 1.800.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Đại Điển Tích Văn Hóa Thần Bí Trung Hoa - Trọn Bộ 6 Cuốn
Top
Chat với chúng tôi