Sách mới

Bách khoa toàn thư Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN


36 quyển của Bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm: Quyển 1- Toán học, Cơ học; Quyển 2- Vật lý học, Thiên văn học; Quyển 3- Hóa học, Công nghệ hóa học; Quyển 4- Sinh học, Công nghệ sinh học; Quyển 5- Địa chất học, Môi trường; Quyển 6- Địa lý học, Địa lý thế giới; Quyển 7- Địa lý Việt Nam, Địa chính; Quyển 8- Công nghệ thông tin; Quyển 9- Nông nghiệp, Thủy lợi; Quyển 10- Lâm nghiệp, Ngư nghiệp; Quyển 11- Hải dương học, Khí tượng thủy văn; Quyển 12- Y học, Dược học; Quyển 13- Điện, Điện tử, Tự động hóa; Quyển 14- Xây dựng, Công nghệ vật liệu; Quyển 15- Giao thông, Vận tải; Quyển 16- Cơ khí, Mỏ, Luyện kim; Quyển 17- Dệt, May, Giấy, Thực phẩm; Quyển 18- Văn học; Quyển 19- Ngôn ngữ học, Hán Nôm; Quyển 20- Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công; Quyển 21- Lịch sử Việt Nam; Quyển 22- Lịch sử thế giới; Quyển 23- Khảo cổ học, Dân tộc học – Nhân học; Quyển 24- Kinh tế học; Quyển 25- Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ; Quyển 26- Triết học; Quyển 27- Tôn giáo, Xã hội học; Quyển 28- Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức; Quyển 29- Quốc phòng, An ninh; Quyển 30- Luật học; Quyển 31- Tâm lý học, Giáo dục học; Quyển 32- Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ; Quyển 33- Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh; Quyển 34- Mỹ thuật, Kiến trúc; Quyển 35 – Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục; Quyển 36- Sách dẫn (Index, dành cho bộ tổng hợp).

Việc biên soạn Bộ Bách khoa toàn thư sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2014 đến hết năm 2019 biên soạn theo phân quyển. Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2020 đến hết năm 2023 biên soạn 35 quyển theo ABC và 1 quyển sách dẫn.

Tổ chức chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm Hội đồng Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Hội đồng Chỉ đạo điều hành việc biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Chủ nhiệm Chương trình quyết định thành lập các Ban chuyên ngành để biên soạn từng quyển trong bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thư ký Ban.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Mục tiêu của việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Việc biên soạn phải phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc, tính hiện đại; bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống; quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhan đề:     Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập)- Tập 1: Khoa học & Công nghệ
Tác giả:     UBND Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản:     2006
Nhà xuất bản:     Văn hóa Thông tin

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập)- Tập 5: Kinh tế.
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2006
Tóm tắt: Tổng quan kinh tế Thăng Long Hà Nội qua các thời kỳ. Quá trình phát triển và thành tựu một số ngành kinh tế chủ yếu của Thăng Long-Hà Nội qua các thời kỳ 1010-2005.
Mô tả: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2006.

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 6: Khoa học và công nghệ.
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2006
Tóm tắt: Quy tắc chính tả tiếng Việt và phiên chuyển tiếng nước ngoài áp dụng trong bách khoa thư Hà Nội. Khoa học và công nghệ Thăng Long thời phong kiến. Khoa học và công nghệ Thăng Long thời Pháp thuộc 1983-1945. Hoạt động khoa học và công nghệ của thủ đô từ sa
Mô tả: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2006.

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 7: Khoa học xã hội và nhân văn.
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2006
Tóm tắt: Tổng quan về khoa học xã hội và nhân văn của Thăng Long-Hà Nội. Khoa học xã hội và nhân văn tại Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Tóm lược các tác phẩm và tác giả khoa học xã hội và nhân văn viết về Hà Nội.
Mô tả: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2006.
 

Nhan đề:     Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 8: Giáo dục
Tác giả:     Lê Xuân Tùng
UBND Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản:     2010
Nhà xuất bản:     Thời Đại
 

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 9: y tế
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Tổng quan về y tế hà nội. y tế hà nội thời kỳ phong kiến 1010-1883. y tế hà nội thời kỳ pháp thuộc 1884-1945. y tế hà nội thời kì sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay.
Mô tả: HÀ NỘI: THỜI ĐẠI, 2010.

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập)- Tập 10: văn học
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Những nét khái quát về văn học thăng long đông đô hà nội. giới thiệu một số tắc giả, tác phẩm tiêu biểu.
Mô tả: HÀ NỘI: THỜI ĐẠI, 2010.

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 11: Tiếng Hà Nội
Tác giả: Lê Xuân Tùng
UBND Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Thời Đại

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập)- Tập 12: nghệ thuật
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Nghệ thuật sân khấu. nghệ thuật âm nhạc. nghệ thuật múa. nghệ thuật điện ảnh. nghệ thuật nhiếp ảnh. nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, mĩ thuật thủ công và ứng dụng. danh sách nghệ sĩ nhân dân v
Mô tả: HÀ NỘI: THỜI ĐẠI, 2010.

Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập)- Tập 13: thông tin xuất bản
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Thông tin. in ấn, xuất bản, phát hành sách, thư viện. danh mục báo chí xuất bản tại hà nội.
Mô tả: HÀ NỘI: THỜI ĐẠI, 2010. 


Nhan đề:     Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 14: Di tích bảo tàng
Tác giả:     Lê Xuân Tùng
UBND Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản:     2010
Nhà xuất bản:     Thời Đại


Nhan đề:     Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 15: Du lịch
Tác giả:     Lê Xuân Tùng
UBND Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản:     2010
Nhà xuất bản:     Thời Đại


Nhan đề: Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập)- Tập 16: tín ngưỡng tôn giáo
Tác giả: Lê Xuân Tùng. Ubnd Thành Phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Tín ngưỡng truyền thống ở thăng long hà nội. phật giáo ở thăng long hà nội. đạo công giáo. đạo giáo ở thăng long hà nội. đạo tin lành ở hà nội. đạo cao đài ở hà nội.
Mô tả: HÀ NỘI: THỜI ĐẠI, 2010.

Nhan đề:     Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 17: Phong tục lễ hội
Tác giả:     Lê Xuân Tùng
UBND Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản:     2010
Nhà xuất bản:     Thời ĐạiNhan đề:     Bách khoa thư Hà Nội (bộ 18 tập) - Tập 18: Thể dục thể thao
Tác giả:     Lê Xuân Tùng
UBND Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản:     2010
Nhà xuất bản:     Thời Đại

Nhan đề: Bách khoa thư bệnh học (trọn bộ 4 tập). tập 1 + 2 + 3 +4
Tác giả: Phạm Song
Năm xuất bản: 2008
Tóm tắt: Bách khóa thư bệnh học dùng để phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh. giới thiệu tren 300 bệnh tường gặp ở việt nam dựa trên cơ sở bảng phân loại của tổ chức quốc tế thế giới oms. bách khoa thư bệnh h
Mô tả: Hà Nội: Giáo dục, 2008.

Nhan đề: Bách khoa Y học : Đông y dược 2.0
Tác giả: Lê Đình, Sáng
Từ khoá: Đông y
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Y Hà Nội

Nhan đề: Bách khoa Y học : Bệnh nội tiết - Chuyển hóa
Tác giả: Lê Đình, Sáng
Từ khoá: Y học;Bệnh nội tiết
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Y Hà Nội

Nhan đề: Bách khoa y học : Cấp cứu chống độc
Tác giả: Lê Đình, Sáng
Từ khoá: Cấp cứu;Chống độc
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Y Hà Nội

Nhan đề: Bách khoa thư các Khoa học Triết học 1: Khoa học Logic
Tác giả: Bùi Văn nam, Sơn
Từ khoá: Logic học
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Tri thức


Nhan đề:     Bách khoa thư trẻ em
Năm xuất bản:     2009
Nhà xuất bản:     Công ty In Văn hóa Hà NộiP.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏnig, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Bách khoa toàn thư Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN
Top
Chat với chúng tôi