Sách mới

Luận Bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương

Luận Bàn Tam Quốc
NXB Văn Học 1996
Mao Tôn Cương
Dịch: Phan Kế Bính
329 Trang


Tam Quốc diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết cổ điển dài được nhân dân ưa thích. Mao Tôn Cương tước bớt một số phần mê tín, nhân quả báo ứng và nhưng tình tiết hoang đường. Ông đã viết thêm làm nội dung cuốn truyện phong phú lên rất nhiều, nâng cao ngôn ngữ lên mức nghệ thuật.

Hồi 1: Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa
Hồi 2: Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu
Hồi 3: Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên
Hồi 4: Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi
Hồi 5: Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công
Hồi 6: Đốt kim quyết, Đổng Trác làm càn
Hồi 7: Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn
Hồi 8: Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế
Hồi 9: Trừ hung bạo, Lữ Bố giúp tư đồ
Hồi 10: Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa
Hồi 11: Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải
Hồi 12: Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ châu
Hồi 13: Lí Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh
Hồi 14: Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô
Hồi 15: Thái Sử Từ ham đả tiểu Bá Vương
Hồi 16: Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích
Hồi 17: Viên Công Lộ cất bảy cánh quân
Hồi 18: Giả Văn Hoà liệu kế đánh thắng giặc
Hồi 19: Thành Hạ Bì Tào Tháo dùng binh
Hồi 20: Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền
Hồi 21: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
Hồi 22: Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ
Hồi 23: Nễ Chính Bình khoả thân mắng giặc
Hồi 24: Quốc Tặc hành hung giết Quý Phi
Hồi 25: Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc


Download Luận Bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương.PRC

Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏnig, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Luận Bàn Tam Quốc - Mao Tôn Cương
Top
Chat với chúng tôi