Sách mới

Tổng Hợp Sách Của Vũ Tài Lục - Vũ Tài Lục

Vũ Tài Lục là một học giả mà danh khí rất lừng lẫy trong giới trí thức ở miền Nam, mấy ai mà chưa từng đọc: Những Khuôn Mặt Tài Phiệt, Thủ Đoạn Chính Trị, Tướng Mệnh Học Khảo Luận, Thân Phận Trí Thức, Nói Chuyện Tam Quốc, v.v… là vài tác phẩm tiêu biểu trong công trình trước tác của ông.


1) Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Việt Chiến 1974
386 Trang - Giá: 300.000 vnđ

2) Thân Phận Trí Thức Dưới Nhãn Quan Chính Trị
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Việt Chiến 1969
306 trang - Giá: 250.000 vnđ

3) Nói Chuyện Tam Quốc
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Việt Chiến 1966
354 trang - Giá: 300.000 vnđ

4) Những Khuôn Mặt Tài Phiệt
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Xuân Thu 1985
324 Trang - Giá: 250.000 vnđ

5) Những Quy Luật Chính Trị Trong Sử Việt
NXB Việt Chiến 1973
Vũ Tài Lục
274 Trang​ - Giá: 250.000 vnđ

6) Thủ Đoạn Chính Trị
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Việt Chiến 1973
230 trang - Giá: 250.000 vnđ7) Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học

Tác giả: Vũ Tài Lục

NXB Ngân Hà Thư Xã, 1974

347 trang - Giá: 300.000 vnđ8) Tướng Mệnh Khảo Luận 
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Ngân Hà Thư Xã, 1972
362 Trang - Giá: 300.000 vnđ

9) Tử Vi Tinh Điển
Sưu khảo: Vũ Tài Lục
NXB Tự Lực 2005
372 trang - Giá: 300.000 vnđ

10) Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư
Tác giả: Hi Hi Trần Đoàn
Dịch và bình chú: Vũ Tài Lục
NXB Ngân Hà Thư Xã, 1973
341 trang - Giá: 300.000 vnđ

11) Mưu Kế Chính Trị
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Việt Chiến 1971
249 trang - Giá: 300.000 vnđ

12) Quốc Tế Chính Trị
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Việt Chiến 1966
200 Trang Giá: 300.000 vnđ13) Adolf Hitler Và Đảng Quốc Xã
Tác giả: Vũ Tài Lục
NXB Việt Chiến 1973
352 Trang Giá: 300.000 vnđ

14) Nghệ Thuật Xem Tướng
Tác giả: Vũ Tài Lục
(HẾT)

15) Người Đàn Ông Trong Tướng Mệnh Học
Tác giả: Vũ Tài Lục
(HẾT)


MUA TRỌN BỘ

Giá: 2.999.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)

Email: noluckhongngung@gmail.com

Tổng Hợp Sách Của Vũ Tài Lục - Vũ Tài Lục
Top
Chat với chúng tôi