Sách mới

Binh pháp Tôn Tử Và Hơn 200 Trận Đánh Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung

Binh Pháp Tôn Tử Và Hơn 200 Trận Đánh Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Trung Quốc
NXB Mũi Cà Mau 2004
Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
Dịch: Lê Khánh Trường
592 Trang​

Tôn Tử Binh Pháp, tác phẩm lý luận quân sự ra đời sớm nhất và sâu sắc nhất trong Vũ kinh thất thư của Trung Quốc, lần đầu tiên được giới thiệu kèm theo hai trǎm trận đánh nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, được tuyển chọn từ các bộ Trung Quốc cổ đại chiến tranh chiến lệ tiền biên của Viện khoa học quân sự Trung Quốc và Trung Quốc quân sự sử.Ngô Như Tung & Hoàng Phác Dân, hai chuyên gia lâu nǎm về Binh pháp Tôn Tử ở Viện khoa học quân sự Trung Quốc chú giải và thẩm định toàn bộ nội dung. 

Đại tướng Quách Hoá Nhược, nhà nghiên cứu khoa học quân sự nổi tiếng của Trung Quốc giới thiệu: Bộ truyện này có giá trị đặc sắc về học thuật. Các sự kiện được chọn lựa một cách nghiêm túc, trung thành với sự thật lịch sử, phù hợp với tư tưởng chủ đạo của Binh pháp Tôn Tử, tập trung phản ánh tinh hoa của trước tác đó, thể hiện được trình độ nghiên cứu học thuật hiện nay đối với Binh pháp Tôn Tử. Tính khoa học và tính giản dị làm cho bộ sách này trở thành người thầy và người bạn tốt của đông đảo bạn đọc.

Đây là một cuốn sách rất hay nói về lịch sử chiến tranh kéo dài suốt 5000 năm lịch sử Trung Quốc với vô số những trận đánh lớn nhỏ mà rất nhiều trận đánh trong số đó độc giả Việt Nam chưa từng biết tới. Mình đánh giá đây là một cuốn sách rất hay về Binh pháp, về nghệ thuật dụng binh, rất đáng tiền. Một tư liệu rất hay và rất đáng đọc cho bạn nào thích nghiên cứu về Lịch sử chính trị, và đặc biệt là nghệ thuật quân sự.

Binh pháp Tôn tử vốn chỉ có 13 chương ngắn gọn, mang tính lí thuyết và hơi khô khan, nhưng dưới ngòi bút của 2 tác giả và thông qua bài học rút ra từ các trận chiến thì tất cả mọi thứ đều trở nên dễ hiểu và gần gũi với người đọc.


MỤC LỤC

Lời nói đầu

Thiên I: Kế

Chính nghĩa thắng phi nghĩa, Võ vương diệt Trụ vương

Tế Hoàn công nuôi binh trong dân

Tào Tháo đánh trận Quan Độ

Tần vương chủ động diệt sáu nước

Mạo Đốn mạnh mà giả yếu

Địch Thanh giả bộ nghỉ ngơi

Việt vương nghi binh phá quân Ngô

Hàn Tín đánh lừa Ngụy Báo vương

Khuất Hà nhử quân Giảo

Thốc Phát Nộc Thiện làm rối loạn quân Hậu Tần

Thạch Đạt Khai phòng thủ nhiều lớp, đánh tan quân Tương

Tấn Văn công lui quân mà thắng trận Thành Bộc

Lưu Ký quấy nhiễu quân Kim

Tào Cữu cậy khỏe mất Thành Cao

Ngũ Tử Tư quấy nhiễu nước Sở

Tào Tháo dùng kế ly gián, đánh bại Mã Siêu

Trịnh Thành Công bất ngờ giải phóng Đài Loan

Lưu Bang chưa đánh đã thắng

Tần vương thua trận ở Hàm Đan

Thiên II: Tác chiến

Tề Dẫn vương gây chiến liên miên, tự chuốc lấy thất bại

Tấn Lệ công đánh nhanh diệt quân Tần

Vua Tần tham lợi, bại ở Hào Sơn

Lưu Bang dụng lương của địch vào Quan Trung

Trần Thắng dựng cờ khởi nghĩa

Thương Ưởng lập pháp thưởng công quân đội

Lý Tố trọng đãi hàng tướng

Lý Tự Nguyên thần tốc chiếm Đại Lương

Thiên III: Mưu công

Chỉ một bức thư, Hàn Tín bình định nước Yên

Đại thần của Tề phá tan ý đồ của Tấn

Trường Tôn Thành chia mạnh hợp yếu, đánh Đột Quyết

Cao Hoan đánh thành Ngọc Bích, trí tận lực kiệt

Trần Thái không đánh mà thắng Khương Duy

Tư Mã Chiêu vây lâu đánh chậm, hạ thành Thọ Xuân

Tư Mã Viêm chỉ một trận, diệt Tôn Hạo

Kế sách toàn thắng của Gia Cát Lượng ở Long Trung

Đàm Quan dùng ba quân hợp vây diệt giặc Oa

Lý Cao dụ địch chia quân, chiếm Thái Sơn

Vu Khiêm cố thủ Bắc Kinh, đuổi Ngõa Thích

Ban Siêu cố thủ đánh lui quân Nguyệt Thị

Công Tôn Tán bỏ mạng vì tử thủ cô thành

Đường Huyền Tông trói tay quân đội, để mất Trường An

Ngư Triều Ân tự làm loạn quân mình

A Cốt Đả thiện chiến dùng ít thắng nhiều

Vương Tiễn diệt nước Sở

Quân Hánh trên dưới một lòng giữ vững Sơ Lặc

Lâm Tắc Từ lấy chuẩn bị đánh không chuẩn bị, thắng quân Anh

Cam Mậu ước hẹn với vua trước khi xuất binh

Hàn Tín biết người biết ta, bình định Tam Tần

Vương Chiêu Viễn trận nào cũng thua

Thiên IV: Hình

Lý Mục kiềm chế Hung Nô

Viên Sùng Hoán phòng thủ chắc, đánh quân Hậu Kim

Lại Văn Quang dụng binh như thần, diệt quân Thanh

Mặc Tử không đánh mà cứu được nước Tống

Lý Tự Thành không bỏ lỡ cơ hội đánh thắng quân Minh

Tùy Văn lấy yếu chống mạnh, diệt nước Trần

Minh Anh Tông đánh giặc cầu may, bị bắt làm tù binh

Thiên V: Thế

Ngô Lân đánh bại Hô San

Chu Đệ tránh “Thực”, chọn “Hư” chiếm Kinh Lăng

Tần vương dùng chính binh và kỳ binh thắng trận Trường Bình

Lý Tịnh mau chóng quét sạch quân Thổ Dục Hồn

Mạo Đốn giả sợ, diệt Đông Hồ

Ngụy Thư thay đổi biên chế, thắng bộ lạc Tuất Địch

Hoàn Ôn hợp nhất lực lượng, chiếm Thành Đô

Khang Hy lấy mạnh đánh yếu, chiếm lại Đài Loan

Tôn Tẫn dụ Bàng Quyên tới chỗ chết

Tào Tháo chọn người tài giữ được Hợp Phì

Thiên VI: Hư thực

Lý Tự Thành chiếm trận địa trước, tiêu diệt quân Minh

Cảnh Yểm nhiều phen điều động quân địch, diệt Trương Bộ

Trương Hiến Trung dùng lợi nhỏ dụ địch, chiếm Nhạc Châu

Lý Tịnh thả thuyền cản địch, chiếm Giang Lăng

Chu Đức Uy làm việc mệt mỏi, đại thắng ở Bá Hương

Thái Bạt Đào dụ địch ra khỏi thành, chiếm Thống Vạn

Trương Hiến Trung thay đổi địa bàn tác chiến, chiếm Nang Dương

Lý Tự Thành chiếm thành Lạc Dương

Thiết Huyền phòng thủ Tế Nam, chống Chu Đệ

Mộ Dung Thùy chia quân nghi binh, đánh Tây Yên

Đặng Ngãi giỏi phòng thủ, thắng Khương Duy

Đặng Ngãi đi đường tắt vào Tứ Xuyên, diệt Lưu Thiện

Mã Toại đánh vào nơi Điền Duyệt phải ứng cứu

Lưu Bang buộc địch phải chuyển hướng, chiếm Thành Cao

Nộ Nhĩ Cáp Xích tập trung binh lực, đánh quân Minh

Nhà Kim không phòng thủ biên cương, bị đánh bại

Tất Tái Ngộ bất ngờ chiếm Tứ Châu

Chu Hoàn lấy ít đánh nhiều, thắng Tào Nhân

Trương Tuần dùng mưu đánh quân phản loạn

Tất Tái Ngộ thích ứng với tình hình, yểm hộ toàn quân

Từ Đạt tránh thực đánh hư, chiếm Thái Nguyên

Chu Đệ căn cứ tình hình địch đánh tan quân Thát Đát

Thiên VII: Quân tranh

Tôn Sách biến cong thành thẳng, đánh Vương Lãng

Triệu Xa dụ địch đến Yên Dự tiêu diệt

Lý Quảng Lợi đem quân mệt mỏi đánh giặc

Sở Hoài vương ngoại giao sai lầm, thất bại nhục nhã

Lý Tư Nguyên nắm địa hình, cứu U Châu

Thành Cát Tư Hãn theo đường mòn đánh chiếm Cư Dung

Chu Nguyên Chương dụ Trần Hữu Lượng

Lý Thế Dân dùng nghi binh, đánh luôi Đột Quyết

Lưu Bang làm tan rã ý chí quân địch ở Cai Hạ

Thái Bạt Khuê đánh đòn tâm lý, chiến thắng quân Yên

Tào Quệ tránh nhuệ khí, thắng trận Trường Thược

Tạ Ngải lâm nguy không loạn, thắng Ma Thu

Lý Thế Dân dưỡng nhuệ khí, tăng quân lực đánh quân Tiết

Đoàn Thiều đánh từ trên núi xuống, phá quân Chu

Quách Tử Nghi giả thua đánh tan phản quân

Bào Phòng đánh địch tinh nhuệ, bị thảm bại

Dương Hành Mật thả mồi dụ địch, thắng trận Quảng Lăng

Tào Tháo rút quân, đánh địch đuổi theo

Lưu Giang vây hải tặc, chừa một lối thoát để tiêu diệt chúng

Mộ Dung Khác không bức bách địch, chiếm được thành

Thiên VIII: Cửu biến

Mã Viện hành quân sai đường, thân bại danh liệt

Sầm Bành tiến thẳng vào đất Thục, đánh Công Tôn Thuật

Lý Uyên không đánh Hà Đông, mà vào Quan Trung

Phù Sai cố giành Trung Nguyên, thất bại ê chề

Nhạc Phi không nghe lệnh vua, tiến vào Trung Nguyên

Đánh trận không thể theo sơ đồ định sẵn

Lý Hoài Quang thấy lợi quên hại, bại trận ở Ngụy Châu

Lý tục Tân đơn độc thọc sâu, bị tiêu diệt

Lã Bố tham sống sợ đánh, bị giết chết

Đặng Khương áp suất chiến lũy, khích Diêu Nang

Thiên IX: Hành quân

Cầu Phủ phá đập dìm chết quân Đường

Tiền Truyền Quán chiếm thượng lưu, giành toàn thắng

Bàn Sư Cổ hạ trại ở vùng đất thấp trũng, bị nhấn chìm

Chu A Phù đi vòng, tránh nguy hiểm

Hạ Hầu Đôn khinh địch, rơi vào ổ phục kích

Trịnh Trang công dụ Bắc Nhung rời hiểm địa để tiêu diệt

Triệu Nguyên Ngô viết thư khiêm nhường, dụ địch mà tiêu diệt

Lục Tốn rút quân, không mất một người lính

Lý Cử trá hàng, đánh bại Lưu Sướng

Triệu Phạm, Triệu Quỳ dụ Lý Toàn tiến ra mà tiêu diệt

Khích Chí giỏi quan sát, thấy được thời cơ tiến công

Thượng Tỳ Tỳ trước theo sau chống, thắng địch

Tiêu Huệ khinh địch, mất hết quân

Thích Tục Quang chọn kỹ, luyện nghiêm, quân đội tinh nhuệ

Gia Cát Lượng trong lúc khó khăn, giữ đúng chữ tín

Thiên X: Địa hình

Lý Tiết chiếm đường hẹp, mai phục đánh quân phiến loạn

Quách Tiến chiếm nơi hiểm trở chặn quân Liêu

Mông Ca viễn chinh mất mạng, quân mệt phải rút về

Ngô Hán đánh Thục, trước thua sau thắng

Điền bố không điều động được quân, phải tự sát

Phù dung đơn độc bị tử trận ở Phì Thủy

Cấp dưới bất trị, quân Tấn thảm bại ở đất Tất

Lý Tòng Kha không trị nổi kiêu binh, để mất thiên hạ

Khưu Phúc chủ quan khinh địch, bị vây khốn

Nhạc Phi lợi dụng địa hình, thắng Lý Thành

Ngô Khởi yêu lính như con, đánh đâu thắng đó

Hàn Tín dàn trận quay lưng về mé sông

Thiên XI: Cửu địa

Phương Lạp bỏ nơi hiểm yếu nên thất bại

Tôn Quyền không nấn ná ở khinh địa, phá Hoán Thành

Trường Tôn Trĩ không đánh tranh địa mà chiếm được Quan Trung

Lý Định Quốc quyết chiếm giao địa, đánh Quế Lâm

Gia Cát Lượng ở trọng địa gặt lúa mạch, đánh Tư Mã

Lý Tự Thành dùng kế, ra khỏi “vi địa” Xa Tương

Trịnh Thành Tông ở tử địa quyết chiến, thắng quân Thanh

Lưu Tú bất ngờ đánh vào chỗ yếu, thắng trận Côn Dương

Lưu Miện tấn công vào chỗ dựa chính của địch, cứu công chúa

Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt

Lưu Dụ tiến sâu cướp lương, diệt Nam Yên

Vương Trấn Ố tung quân xông tới diệt Hậu Tần

Bố Tát Trung Nghĩa khéo bày trận hình trăng lưỡi liềm

Chu Nguyên Chương chặt dây buộc thuyền, ngăn chặn ý muốn trở về của binh sĩ

Tôn Trạch dùng nhàn hạ làm yêu lòng người, đánh quân Kim

Hạng Vũ đập nồi đục thuyền đánh Cự Lộc

Nước Tần dùng uy áp chế, diệt nước Tề

Hách Liên Bột Bột phá băng chôn xe, chống truy kích

Trong đêm bão tuyết, Lý Tổ đánh chiếm Thái Châu

Điền Đơn đánh lừa địch giành đại thắng

Thiên XII: Hỏa công

Chu Du mượn gió phóng hỏa trận Xích Bích

Phan Mỹ dùng lửa đánh Lưu Sưởng, chiếm Quảng Châu

Tào Bân đốt cháy thủy trại, chiếm Kim Lăng

Hầu Cảnh dùng hỏa công, bị gió thổi ngược, tự đốt quân mình

Triệu Nang tự quyết dùng nước lũ, đánh Trí Bá

Lý Tự thành không củng cố chiến quả, để mất thiên hạ

Lưu Bị vì giận mà đánh, thua to ở Di Lăng

Dương Huyền Cảm vì giận mà đánh, bại trận bỏ mạng

Thiên XIII: Dụng Gián

Vi Lý Khoan dùng gián điệp diệt trừ tướng địch

Khổng Dung khai thác người nắm tình hình, dẹp yên A Khê

Tần vương dùng nhiều vàng mua gián điệp, diệt trừ Lý Mục

Nhạc Phi dùng phản gián, phế trừ Lưu Dự

Lệ Thực Kỳ hai phen làm “tử gián”

Đạt Hề Vũ khôn khéo giả danh do thám doanh trại địch

Lưu Bang bỏ nhiều vàng dùng kế ly gián thắng Hạng Vũ

Xung Thế Hoành dùng gián điệp diệt trừ hai vương

Cao Nhân Hậu dùng phản gián dẹp loạn Thiên Năng

Thương Thang dùng người tài làm gián điệp, diệt vua Kiệt

Phụ lục: Nguyên văn chữ Hán Binh pháp Tôn Tử

Xin mời các bạn download Ebook Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung:

Download File Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung - Ebook Docx

Download File Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung - Ebook Mobi


Download File Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung - Ebook PDF


Download File Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung - Ebook PDF


Download File Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung - Ebook EPUB


Download File Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung - Ebook EPUB


Download File Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung - Ebook PRC


Xem thêm: Binh Pháp Tôn Tử - Tôn Vũ


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 450.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Binh pháp Tôn Tử Và Hơn 200 Trận Đánh Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Trung Quốc - Hoàng Phác Dân & Ngô Như Tung
Top
Chat với chúng tôi