Sách mới

Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Lâm Hán Đạt & Tào Dư Chương

Lịch sử Trung Quốc 5000 năm - Tập 1 + 2 + 3
NXB Văn Hóa Thông Tin,1997
Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương
Dịch: Trần Ngọc Thuận
517 Trang ​+ 530 Trang + 537 Trang


Lịch sử Trung Quốc được các nhà sử học nghiên cứu chi tiết dựa trên những văn bản ghi chép lịch sử có nguồn gốc khởi đầu từ thế kỷ 16 TCN. 

Trung Quốc là một trong những nền văn minh lâu đời và có tính liên tục nhất trên thế giới. Các mai rùa với những dấu hiệu khắc trên đó tương tự với chữ viết Trung Quốc cổ thời Nhà Thương (商朝) đã được xác định niên đại bằng phương pháp carbon là có từ khoảng năm 1500 TCN. 

Những bản khắc đó cho thấy nguồn gốc văn minh Trung Hoa khởi đầu từ các thành bang tại châu thổ sông Hoàng Hà. Năm 221 TCN thường được coi là năm Trung Quốc bắt đầu thống nhất trở thành một vương quốc rộng lớn, hay một đế chế. Các triều đại kế tiếp đã phát triển các hệ thống quan lại cho phép Hoàng đế Trung Quốc kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn để trở thành nước Trung Quốc ngày nay

Lịch sử Trung Hoa là lịch sử của một nền văn minh vô cùng độc đáo, tuy ra đời sau vài nền văn minh khác: Ai Cập, Lưỡng Hà... nhưng tồn tại lâu nhất. Khoảng 3.000 năm trước, nó xuất hiện từ miền trung du sông Hoàng Hà. Trong khi các bộ lạc chung quanh đều bán khai thì nhà Ân (cuối nhà Thương) và nhà Chu đã giỏi về nông tang, đồ đồng, có một tổ chức xã hội chặt chẽ, một tôn giáo có tính cách xã hội (thờ Thượng đế, thần xã tắc, cha mẹ...), rất ít mê tín, một vũ trụ quan duy vật (thuyết âm dương) và một lối chữ tượng hình, hội ý mà một số nhà ngôn ngữ học hiện nay khen là có thể dùng làm lối chữ quốc tế được; mà sự thực trong non 3.000 năm, nó đã đóng vai trò ngôn ngữ quốc tế trong “thế giới” của Trung Hoa gồm cả chục dân tộc ở Đông Á.

Việc quy định bắt buộc sử dụng một hệ thống chữ viết chung của Hoàng Đế nhà Tần (秦) vào thế kỷ thứ 3 TCN và sự phát triển một ý thức hệ tư tưởng quốc gia dựa trên Khổng giáo ở thế kỷ thứ 2 TCN, đã đánh dấu sự xác lập nền văn minh Trung Quốc. Về mặt chính trị, Trung Quốc được cho là luôn thay đổi giữa các giai đoạn đồng nhất và chia rẽ chính trị, thỉnh thoảng lại bị các nhóm dân tộc bên ngoài chinh phục, một số nhóm thậm chí đã bị đồng hóa vào bên trong dân tộc Trung Quốc. Những ảnh hưởng chính trị và văn hóa từ nhiều phần của Châu Á, tràn tới cùng những đợt sóng di dân liên tục, đã hòa trộn để tạo thành hình ảnh của Văn hóa Trung Quốc ngày nay.

Dưới thời quân chủ ở Trung Quốc, tên nước được gọi theo tên triều đại. Người Trung Quốc cổ đại gọi các tộc lạc hậu ở phía nam là Man (蠻), ở phía đông là Di (夷), ở phía tây là Nhung (戎) và ở phía bắc là Địch (狄); còn nước họ là quốc gia văn minh ở giữa nên họ gọi là Trung Hoa hay Trung Quốc. Tuy nhiên, từ này chỉ dùng để phân biệt với các vùng xung quanh chứ chưa phải là tên nước. Đến năm 1912, chữ Trung Hoa mới trở thành quốc hiệu chính thức nhưng thông thường ta quen gọi là Trung Quốc.Lịch sử Trung Quốc 5000 năm - Tập 1
NXB Văn Hóa Thông Tin, 1997
Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương
Dịch: Trần Ngọc Thuận
517 Trang​
Trung Quốc là một đất nước có lịch sử lâu dài và một kho tàng thư tịch lịch sử vô cùng phong phú. Truyền thống viết sử của Trung Quốc đã được bắt đầu từ rất lâu. Theo tài liệu thành văn hiện còn, thì bộ Xuân Thu do Khổng Tử (551 - 497 TCN), vị thủy tổ của Nho học viết ra, được coi là bộ biên niên sử mở đầu của ngành sử học Trung Quốc.

Bộ sách này không phải là một cuốn sử mà là một cuốn sách kể chuyện lịch sử. Các tác giả đã khéo trình bày cô đọng toàn bộ quá trình lịch sử năm ngàn năm thành 262 câu chuyện được xếp theo trình tự diễn biến lịch sử, móc nối với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh, bao quát mọi mặt hoạt động và đời sống của dân tộc Trung Hoa.

Đọc cuốn sách này, bạn sẽ có cảm giác như được xem một bộ phim dài ghi suốt quá trình lịch sử Trung Quốc kể từ khi xuất hiện những con người đầu tiên, trải qua chế độ công xã nguyên thủy, chế độ nô lệ, chuyển sang chế độ phong kiến dài nhất trong lịch sử loài người.

Dòng chảy lịch sử là vô tận. Lịch sử mỗi dân tộc, ngoài những đặc điểm riêng, đều có điểm chung tuân theo quy luật phát triển của xã hội loài người. Vì vậy, đọc những câu chuyện lịch sử Trung Quốc, chắc chắn bạn sẽ có những liên tưởng, so sánh, suy ngẫm về lịch sử dân tộc mình. 


Lịch sử Trung Quốc 5000 năm - Tập 2
NXB Văn Hóa Thông Tin, 1997
Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương
Dịch: Trần Ngọc Thuận
530 Trang

Lịch sử Trung Quốc 5000 năm - Tập 2 trình bày về lịch sử Trung Quốc trong các thời kỳ Tam quốc cho tới thời kỳ nhà Đường. Với các bạn yêu thích lịch sử nói chung và lịch sử Trung Quốc nói riêng thì đây là một tài liệu hữu ích.Lịch sử Trung Quốc 5000 năm - Tập 3
NXB Văn Hóa Thông Tin, 1997
Lâm Hán Đạt, Tào Dư Chương
Dịch: Trần Ngọc Thuận
537 Trang​ 


Quyển sách Lịch sử Trung Quốc 5000 năm: Tập 3 trình bày về lịch sử Trung Quốc từ thời Hậu Đường cho tới triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Tài liệu nhằm bổ sung cho các bạn những kiến thức về lịch sử của Trung Quốc. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Lịch sử và những bạn quan tâm tới lịch sử Trung Quốc.

Dưới hình thức những câu chuyện lịch sử, cuốn sách đã ghi lại quá trình lịch sử Trung Quốc kể từ khi xuất hiện những con người đầu tiên, trải qua chế độ công xã nguyên thuỷ, chế độ nô lệ, chuyển sang chế độ phong kiến dài nhất trong lịch sử loài người.
Xin mời các bạn download Ebook Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Lâm Hán Đạt & Tào Dư Chương  (PDF) :

Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 1


Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 1

Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 1 

Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 2


Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 2

Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 2 

Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 3


Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF - Tâp 3

Download File Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Hán Đạt & Tào Dư Chương PDF => Trọn bộ


Download bộ truyện tranh liên hoàn hoạ 10 tập 5000 năm lịch sử Trung Hoa

Download sách nói Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Lâm Hán Đạt & Tào Dư Chương

Download sách nói Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Lâm Hán Đạt & Tào Dư Chương 

Download sách nói Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Lâm Hán Đạt & Tào Dư Chương 182 file

Download sách nói Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) file 116 - 124

Nghe sách online Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏnig, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Giá: 990.000 vnđ (trọn bộ)

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm (Trọn bộ 3 tập) - Lâm Hán Đạt & Tào Dư Chương
Top
Chat với chúng tôi