Sách mới

Dân Chủ Và Giáo Dục - John Dewe

Dân Chủ Và Giáo DụcMột dẫn nhập vào triết lý giáo dục.

Cuốn sách này là kết quả của một nỗ lực nhằm phát hiện và trình bày những quan niệm gắn liền với một xã hội dân chủ, và vận dụng các quan niệm đó vào những vấn đề của hoạt động giáo dục. 

Cuốn sách chỉ rõ những mục tiêu và phương pháp kiến tạo của nền giáo dục công lập xét từ quan điểm nói trên, và đưa ra đánh giá có tính phê phán các lý luận về nhận thức và sự phát triển đạo đức. Các lý luận đó đã được phát biểu trong những điều kiện xã hội trước đó song vẫn tiếp tục có hiệu lực trong những xã hội mang danh xưng dân chủ và cản trở việc thực hiện đầy đủ cái lý tưởng dân chủ.

Thật ra, học đi đôi với hành không phải là hoàn toàn mới, nhưng ở John Dewey, nó dựa trên một quan niệm độc đáo. Nếu như trước đây người ta quan niệm giáo dục như là quá trình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm, hoặc là quá trình rửa tội và thanh lọc tâm hồn, hoặc nữa, một quá trình khai sáng nhằm giúp con người tự do sử dụng lý trí, thì với John Dewey, “giáo dục chính là bản thân cuộc sống” (Education is life itself).

Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nhà trường không thể tách khỏi hoạt động thực tiễn, và kiến thức không thể được áp đặt từ bên ngoài.

Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, không thể có một thứ giáo dục chung cho tất cả mọi người. Người thầy phải ý thức rõ và tôn trọng sự khác biệt giữa các học sinh.

Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nó phải là quá trình của người học chứ không phải của người dạy. Giáo dục là quá trình mà người học là trung tâm.

Nói cách khác, giáo dục phải là một quá trình dân chủ sâu sắc...

Mục lục : 

JOHN DEWEY, GIÁO DỤC CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG

LỜI NGƯỜI DỊCH

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ MỘT TẤT YẾU CỦA SỰ SỐNG

Chương II GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ MỘT CHỨC NĂNG XÃ HỘI

Chương III GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ ĐIỀU KHIỂN

Chương IV GIÁO DỤC XÉT NHƯ LÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG

Chương V SỰ CHUẨN BỊ, SỰ BỘC LỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN HÌNH THỨC

Chương VI NỀN GIÁO DỤC BẢO THỦ VÀ NỀN GIÁO DỤC TIẾN BỘ

Chương VII KHÁI NIỆM DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC

Chương VIII MỤC TIÊU TRONG GIÁO DỤC

Chương IX SỰ PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN VÀ HIỆU QUẢ XÃ HỘI XÉT NHƯ LÀ MỤC TIÊU

Chương X HỨNG THÚ VÀ KỶ LUẬT

Chương XI KINH NGHIỆM VÀ TƯ DUY

Chương XII TƯ DUY TRONG GIÁO DỤC

Chương XIII BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP

Chương XIV BẢN CHẤT CỦA NỘI DUNG

Chương XV GIẢI TRÍ VÀ LÀM VIỆC TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Chương XVI Ý NGHĨA CỦA MÔN ĐỊA LÝ VÀ MÔN LỊCH SỬ

Chương XVII KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương XVIII GIÁ TRỊ CỦA GIÁO DỤC

Chương XIX LAO ĐỘNG VÀ NHÀN HẠ

Chương XX MÔN HỌC LÝ THUYẾT VÀ MÔN HỌC THỰC HÀNH

Chương XXI CÁC MÔN HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC MÔN HỌC XÃ HỘI: THUYẾT DUY TỰ NHIÊN VÀ THUYẾT NHÂN VĂN

Chương XXII CÁ NHÂN VÀ THẾ GIỚI

Chương XXIII NHỮNG KHÍA CẠNH NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO DỤC

Chương XXIV TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chương XXV NHỮNG LÝ LUẬN VỀ NHẬN THỨC

Chương XXVI NHỮNG LÝ LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC

MỤC LỤC VẤN ĐỀ VÀ NỘI DUNG THUẬT NGỮ

NIÊN BIỂU TÓM TẮT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỬA JOHN DEWEY


Download ebook:
Xem hướng dẫn download tại đây


P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY


Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Dân Chủ Và Giáo Dục - John Dewe
Top
Chat với chúng tôi