Sách mới

Tâm và Ta - Thích Trí Siêu

Nhiều người đến với đạo Phật để tìm cách giải trừ phiền não, khổ đau, họ đọc tụng kinh chú, ăn chay, niệm Phật, làm công quả, cúng dường, bố thí, nhưng không biết diệt trừ bản ngã. Trải qua bao nhiêu năm trong đạo vẫn chấp vào cái Ta, kiêu căng, ngạo mạn, khoe khoang, chạy theo danh lợi, đến khi cái ngã bị trái ý, tổn thương thì giận dữ, sân si tạo khẩu nghiệp mắng chưởi, mạ nhục kẻ khác.

Nhiều Phật tử thường hỏi có cách gì tu cho bớt tham, sân, si không? Chẳng lẽ họ không biết tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền hay sao? Nhưng tụng kinh để sửa đổi tánh tình hay để cầu xin được phước? Niệm Phật để sinh về Cực Lạc hay để bớt lo âu, buồn giận? Trì chú để đạt được quyền năng, thần thông hay để diệt trừ tham lam, sân hận? Ngồi thiền để làm cái gì? Kiến tánh thành Phật chăng? Nhưng làm sao thành Phật được khi bản ngã không trừ?

Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, Thiền, Tịnh, hay Mật mà còn chấp ngã, không biết dẹp trừ bản ngã, lúc nào cũng lo cho cái ngã của mình hơn kẻ khác thì phiền não không giảm mà nhiều khi còn tạo thêm nghiệp xấu....

Mục Lục :

Lời nói đầu

1. Ta
   - Cái Ta
   - Ta là gì ?
   - Khổ đau
   - Đặc tính của ngã
   - Nội kết

2. Vô ngã
   - Vô ngã là gì ?
   - Kinh Vô Ngã Tướng
   - Phân tích kinh Vô Ngã Tướng
   - Ngã sở vô ngã
   - Vô ngã và Tánh không
   - Có ngã hay không ?
   - Hai loại ta
   - Lợi ích của vô ngã

3. Vô ngã còn gì ?
   - Vô ngã còn gì?
   - Vấn đề ngôn ngữ
   - Vô ngã còn tâm
   - Tâm và kinh

4. Tâm

   - Tâm là gì ?
   - Theo ngũ uẩn
   - Theo Vi Diệu Pháp
   - Theo Duy thức
   - Theo Thiền tông
   - Tóm lược

5. Từ tâm ra ta

   - Ta ở đâu ra ?
   - Tâm đi du lịch
       Mộng
       Trung ấm thân
       Còn mộng còn sinh
       Biển và sóng
       Xem phim
       Virus ngã
       Tướng tùy tâm sinh
       Tâm, ta, phiền não

 6. Từ ta về tâm

    - Đưa tâm trở về
    - Từ bỏ ái dục
    - Làm sao từ bỏ ái dục ?
    - Con đường trở về
    - Tu tập vô ngã
    - Thiền Tứ Niệm Xứ
    - Chánh niệm
    - Thiền có thích hợp cho cư sĩ không ?
    - Tâm bình thế giới bình
    - Trở về chân tâm
    - Ngộ không là vấn đề
    - Tiến trình giác ngộ
    -   Hạnh bố thí

 7. Kết luận

Chú giải danh từ

Xin mời các bạn download Ebook (pdf + prc) :Chúc các bạn Thành Công và Hạnh Phúc trong cuộc sống.

Xem hướng dẫn download tại đây
P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Thanks các bạn nhiều nha.


MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Tâm và Ta - Thích Trí Siêu
Top
Chat với chúng tôi